Pilotní cvičné kabiny PCK

V dnešní době jsou pilotní trenažéry při výcviku pilotů běžnou a nedílnou součástí.
Již v pionýrských dobách létání vznikaly zařízení pro výcvik nových adeptů létání. Ale až ve třicátých letech minulého století Edwin A.Link zavedl využití pilotních trenažérů v širokém měřítku.

Vývoj pilotních cvičných kabin v Olomouci

PCK-53

Po 2. světové válce zůstalo na našem území několik britských leteckých trenažérů "Link-Trainer D-2" které armáda používala k výcviku pilotů. Počátkem padesátých let se začal výrazně promítat nedostatek náhradních dílů a vlivem opotřebování se zhoršoval technický stav kabin. Pro výcvik pilotů se tak staly tyto anglické kabiny nevyhovující.

Pracovníci Leteckých opraven v Olomouci se ujali úkolu modernizovat cvičné kabiny pro potřeby výcviku a v roce 1952 vyvinuli a vyrobili na shodném principu prototyp pilotní cvičné kabiny pod označením PCK-52, který se dostal po vylepšeních do sériové výroby pod označením PCK-53. Trenažér byl určen pro výcvik pilotů na letounech C-105 a C-106.

S rozvojem proudových letounů však PCK-53 již neuspokojoval potřeby výcviku, neboť byl určen pro výcvik na vrtulových letounech. Bylo tedy nutné pokračovat ve vývoji a zmodernizovat PCK pro tehdy zaváděný letoun MiG-15bis. Tato nová cvičná kabina dostala označení PCK-55. Vývoj cvičných kabin pokračoval dál a připravovala se výroba kabiny pro československý cvičný letoun L-29.

V roce 1959 dochází k zásadní reorganizaci a do popředí se dostává oprava automobilové techniky. Tato skutečnost se promítla i do názvu a z Leteckých opraven se stává Automobilový opravárenský závod (AOZ).

V roce 1963 je vývoj PCK L-29 v Olomouci ukončen a předán do Leteckých opraven Kbely.

Známé dochované pilotní cvičné kabiny PCK-53

Z dosavadních poznatků plyne, že výroba PCK v Olomouci byla jeden čas hlavním výrobním programem. Do dnešních dnů je známo pouze několik dochovaných kabin.

PCK-53  v.č. 5353112  Olomouc - Aviatik-cs  Depozitář
PCK-53  v.č. 5353309  Olomouc - Aviatik-cs  Vystaven / soukromý vlastník
PCK-53  v.č. 5310010  NTM Praha  Depozitář
PCK-53  v.č. 5311208  VHU Letecké muzeum Praha Kbely  Depozitář
PCK-53  v.č. 5310210  Letecké muzeum Kunovice  Nepřístupné / soukromý vlastník
PCK-53  v.č. 5310417  Technické muzeum Brno  Vystaveno v expozici

Rádi bychom všechny požádaly touto cestou o pomoc při získání dalších informací, podkladů, zpráv, materiálu apod.
Budete-li mít zájem se na renovaci podílet, nebo se jen tak podívat, volejte, piště. Rádi uvítáme, rádi ukážeme.

Pozvánka k prohlídce

Mimo osobně domluvený čas bude kabina veřejnosti přístupná v rámci akcí na letišti v Olomouci - Neředíně:
Sobota 26.srpna 2017 od 10:00 - 17:00 hod. v rámci Leteckého dne