Knihovna a archív

Knihovna

Sdružení disponuje již vcelku zajímavou knihovnou, čítající několik set knih a tisíce časopisů. Nejstarší publikace jsou z konce 19.století.

Letecká knihovna AirBar

Letecká knihovnička v AirBaru

Díky panu vedoucímu je v AirBaru vybudována příruční knihovnička s leteckou literaturou pro příjemné zpestření Vašeho posezení.

Zprovozněna je od září 2014 a knihy se v ní nestále obměňují.

Knihy uložené v depozitáři, je možné Vám na Vaši příští návštěvu baru nachystat.

Vyhledávací databáze se seznamem knih je rozpracována a odlaďuje se. Jakmile bude připravena, zde se to dozvíte.

Archív

Kromě vlastní sbírkotvorné činnosti, se v našem archívu nacházejí materiály ze získaných sbírek a pozůstalostí.
Archív je zpracováván ve spolupráci dalších subjektů, např. odbočkou Svazu letců Olomouc, Klub výsadkových veteránů. Garantem a koordinátorem je Technické muzeum Brno.
Archív obsahuje například:

  • » Fond Kocián - sbírka materiálů z pozůstalost po Albertu Kociánovi
  • » Fond Šmoldas - materiály z pozůstalosti po Zdeňku Šmoldasovi
  • » Fond Šoupal - materiály z pozůstalosti po Jaromíru Šoupalovi
  • » Fond Přikryl - sbírka materiálů od Miloslava Přikryla
  • » Fond Fiala - sbírka materiálů z pozůstalosti po Miroslavu Fialovi
  • » Fond AV - vlastní sbírková činnost
  • » .. a další

Archív je veřejnosti částečně přístupný. Zpracované a digitalizované materiály naleznete v "Digitálním E-archívu".

E-Archív

Digitální archív. Zpracované a digitalizované materiály jsou přístupné veřejnosti v E-archívu. Veřejně přístupné materiály jsou v náhledové kvalitě.

» 50.let československého letectví

» Československé vojenské letectvo 1918-1939

Fotoalbum

Fotografie z fotoalb M.Fialy

Pokud si chcete prohlédnout fotografie z těchto alb ve vyšším rozlišení, nebo je mít neustále k dispozici doma, napište si o pdf verzi těchto alb ve vysokém rozlišení. V případě zájmu můžete získat i jednotlivé skeny/reprodukce vybraných fotografií.
Více informací naleznete na stránce NABÍDKA